Advokátní kalkulačka online a právní software

Vítám Vás, tyto stránky nahrazují předchozí verzi na adrese http://milan-travnicek.ic.cz

Právní software Přejít na programy

Advokátní kalkulačka Prachy na cestě

Fotka právní kalkulačky Prachy na cestě

Tato advokátní kalkulačka nabízí velké množství užitečných funkcí, které konkurenční právní kalkulačky nemají, a i díky nim je velmi užitečným pomocníkem advokáta, pro českou justici. Mezi hlavní funkce patří výpočet odměny advokáta dle obou vyhlášek (paušál, advokátní tarif), výpočet soudních poplatků, výpočet cestovních náhrad, výpočet úroků a poplatku z prodlení, databáze adres soudů.

Infosoud

Snímek Infosoud

Tento program slouží k evidováních soudních spisů a jejich průběžnou kontrolu prostřednictvím aplikace Infosoud na justice.cz. Máte tedy stále aktuální informace o tom, co se v daných řízeních děje. Zároveň aplikace umí též evidovat katastrální řízení a kontroluje insolvenci subjektů.

Konverze

Pohled Konverze

Konverze na cestě byla vytvořena z důvodu evidence prováděných konverzí a jejich zasílání na ČAK. Po zrušení pravidelného odesílání výkazů slouží pouze k evidování provedených konverzí.

Autotext

Fotka Autotext

Pokud potřebujete opakovaně vkládát do dokumentů určité texty nebo chcete jen schránku na poznámky, můžete využít tento program.

Přihlašování na cestě

Náhled Přihlašování

Studenti Prf MU jistě znají situace, kdy si potřebují přihlásit více zkoušek v jeden moment. Tato pomůcka slouží k jednoduchému a bezstresovému přihlášení ke zkouškám a seminářům.

Mapy na cestě

Fotografie Mapy

Některé mapové portály umožňují stáhnout si část mapy do obrázku. Jedná se ale o malé části map. Tento program umí stáhnout větší část map a připravit je tak, aby šly vytisknout běžnou tiskárnou.

Přihoď před koncem aukce

Fotografie Přihoď před koncem aukce

Pomocí tohoto programu můžete přihodit v aukci na aukčním portále Aukro.cz přesně v čase, který si sami nastavíte a to o částku, kterou si sami zvolíte. Můžete tak přihodit v aukci i pár sekund před koncem aukce a přehodit poslední nejvyšší nabídku.

Řezání obrázků

Obrázek Řezání

Pokud jste někdy skenovali nebo fotili knihu, víte, že výsledný obrázek má mnohé vady - černé okraje, černá vazba apod. Tímto programem můžete obrázky dávkově ořezat a upravit.

Předpis

Obrázek Předpis

Nejenom studenti práv připravující se na předměty veřejného práva potřebují tisknout větší množství právních předpisů. Současné právní informační systémy však z tohoto hlediska moc komfortní nejsou.K programům pokračujte zde >>>

Modul kalkulačka

Advokátní kalkulačka online má svoji výhodu v tom, že je odkudkoliv přístupná a nezávislá na použité systémové platformě.

Umí vypočítat odměnu advokáta podle vyhlášek (paušál, advokátní tarif), soudní poplatky, cestovní náhrady, úrok z prodlení a poplatek z prodlení, adresy soudů, běh lhůt, určení přiměřeného zadostiučinění apod.

Modul insolvence

Dokáže kontrolovat, zda vůči některé osobě fyzické či právnické, nebylo zahájeno insolvenční řízení. Systém spravuje databázi Vašich dlužníků a pokud je u některého přidán záznam o zahájení insolvenčního řízení, je Vám zaslán email.

Modul infosoud

Propracovaná databáze soudních spisů - můžete si do ní zadat svoje soudní spisy, každý den jsou záznamy aktualizovány dle infosoudu a v případě, že dojde k nové události, je Vám zaslán upozorňující email. Systém také nabízí přehledný kalendář, ve kterém naleznete svá budoucí nařízená soudní jednání.K online advokátní kalkulačce pokračujte zde >>>
JUDr. Bc. Milan Trávníček, Copyright 2015
E-mail: info@advokatnikalkulacka.cz
Web: http://advokatnikalkulacka.cz